คุณแม่รอเฮ! เตรียมเพิ่มวันลาคลอดเป็น 180 วัน

0
542

เตรียมขยายสิทธิลาคลอดจาก 90 วัน เป็น 180 วัน พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อพิจารณาข้อดี-เสีย
วันนี้( 15 ก.ย.60) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ครั้งที่ 5/2560 ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในประเด็นพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่บังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.ย ที่ผ่านมา

โดยเป็นกฎหมายส่งเสริมการให้นมแม่ในสังคมไทย ที่ตามกฎหมายเดิมกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สามารถอนุญาตให้แม่ลาคลอดได้เพียง 90 วัน แต่ในกฎหมายฉบับใหม่นั้นส่งเสริมให้แม่ให้นมบุตรได้ 6 เดือน ดังนั้นจำนวนวันที่ขาดอยู่นี้กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)และกรมอนามัยต้องพิจารณา เพื่อออกกฎกระทรวงหรือทำอย่างไรต่อไป เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนขยายสิทธิการลาคลอดให้แม่จำนวน 180 วัน

ทั้งนี้ จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทั้งข้อดี ข้อเสียและผลกระทบอีกครั้ง โดยเฉพาะผลกระทบในภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีประเด็นการควบคุมการโฆษณาอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กอีกด้วย ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวมีโทษรุนแรงพอสมควร ทั้งโทษปรับและโทษจำคุก จึงเชื่อว่าเป็นกฎหมายที่ได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก

ที่มา: www.tnnthailand.com

Comments

comments

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here