คู่มือการจัดการโรงเรียนเพื่อรับมือโควิค-19

0
5691

เพิ่มเพื่อน

โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งมีเด็ก ครูหรือผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ แม่ครัว และผู้ปฏิบัติงาน จํานวนมากอยู่ร่วมกัน จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานอย่างเคร่งครัด สามารถช่วยให้นักเรียน บุคลากร และแม่ครัว หยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 นี้ได้ โดยคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิค-19 จะให้คําแนะนําสําหรับโรงเรียนเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 ความรู้เรื่องโรคโควิด-19
• ทําความรู้จักโควิด-19
• สัญญาณและอาการของโควิด-19
ติดได้จาก 3 รู
• ใครมีความเสี่ยงมากที่สุด
• การป้องกันและหยุดยั้งการแพร่กระจายของโควิด-19
• เมื่อต้องกักตัว 14 วัน
• ทําความเข้าใจเส้นทางการรักษาโควิด-19

หมวดที่ 2 ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม
• ระยะเตรียมการก่อนเปิดเรียน
• ข้อควรปฏิบัติสําหรับโรงเรียนในสถานการณ์โควิด-19
• คําแนะนําสําหรับผู้บริหาร เจ้าของโรงเรียน
• คําแนะนําสําหรับผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร
• คําแนะนําสําหรับนักเรียน
• คําแนะนําสําหรับผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
• ระบบคัดกรองในโรงเรียน

หมวดที่ 3 การให้สุขศึกษาในโรงเรียน
• เทคนิคการล้างมือให้ห่างไกลโควิด-19
• แนวทางการให้สุขศึกษาในแต่ละระดับชั้น
• การจัดการสอนสุขศึกษาด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด-19
• แนวทางให้สุขศึกษาสําหรับแม่ครัวและผู้สัมผัสอาหาร

หมวดที่ 4 อนามัยสิ่งแวดล้อม
• จัดให้มีการดูแลความสะอาดห้องส้วมและอ่างล้างมือ
• การดูแลอาคารสถานที่ สนามเด็กเล่น
• ความสะอาดของรถรับ-ส่งนักเรียน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิค-19 ไว้อ่าน ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดการโรงเรียนเพื่อรับมือโควิค-19

แหล่งที่มา : สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

Comments

comments

- Advertisement -

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่