ตรีนุช เทียนทอง ผลักดันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณอินเตอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์และช่วยเหลือการจ้างบุคลากรครู

0
1017

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพจ ตรีนุช เทียนทอง ได้ทำการเผยแพร่ข่าวสารของการช่วยเหลือดูแลระบบการเรียนการสอนออนไลน์และช่วยเหลือการจ้างบุคลากรครู โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ดิฉันขอเดินหน้าผลักดันให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ #อินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์ ให้กับเพื่อนครูและผู้เรียน และ #ช่วยเหลือการจ้างบุคลากรครู เพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาไทยในยุค อย่างเร่งด่วนค่ะ

ได้ขอแปรญัตติเพิ่มเพื่อเสนอคำของบประมาณฯ เพิ่มเติมสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เป็นจำนวนรวมกว่า 34,890 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับบริบทในปัจจุบันมากขึ้น

ที่ผ่านมา เราไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนออนไลน์ของเพื่อนครูและผู้ปกครอง และเชื่อว่า สถานการณ์ของ อาจต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพัก กว่าเราจะสามารถกลับมาเรียนกันตามวิถีปกติได้ ดิฉันเลยของบประมาณสนับสนุนสำหรับการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตไว้ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ของครูและนักเรียนในสถานการณ์ของ COVID-19 ค่ะ

ส่วนอีกเรื่องที่มีความสำคัญ คือ การช่วยเหลือการจ้างบุคลากรครู เช่น ครูธุรการ ครูคลังสมอง (ครูวิทย์-คณิต) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ”

ขอบคุณที่มา: เพจ ตรีนุช เทียนทอง

Comments

comments

- Advertisement -