รวมตัวอย่างการเขียน PA ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กว่า 100 ตัวอย่าง

0
17510
รวมตัวอย่างการเขียน-PA-ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้-กว่า-100-ตัวอย่าง

เพิ่มเพื่อน

ในบทความนี้เราได้รวบรวม ตัวอย่างการเขียน ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไว้ให้เพื่อนครูเลือกดาวน์โหลดไว้ดูเป็นตัวอย่างได้เลย ด้านล่างนี้


1. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


2. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


3. รวมตัวอย่างการเขียน PA ปฐมวัย


4. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


5. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


6. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


7. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


8. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม


9. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

10. รวมไฟล์ word ตัวอย่างการเขียน pa ตำแหน่ง คศ.1-คศ.4 มากกว่า 100 ตัวอย่าง

11. ไฟล์ word ตัวอย่างการเขียน pa ตำแหน่งผู้บริหาร

ที่มา : โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
1. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. รวมตัวอย่างการเขียน PA ปฐมวัย
4. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
9. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
10. รวมไฟล์ word ตัวอย่างการเขียน pa ตำแหน่ง คศ.1-คศ.4 มากกว่า 100 ตัวอย่าง
11. ไฟล์ word ตัวอย่างการเขียน pa ตำแหน่งผู้บริหาร

Comments

comments

- Advertisement -