บทบาทของคณะกรรมการประเมิน PA

0
4342

เพิ่มเพื่อน

ๆ อย่างเรานอกจากที่จะต้องรับการประเมินแล้ว ก็จะต้องเป็นกรรมการประเมิน ให้กับครูโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจในบทบาทของกรรมการให้ดีเสียก่อน จะได้ทำให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถศึกษาได้จาก คู่มือ ว9/2564 หน้า 72-74 ได้เลย หรือสรุปไว้ให้แล้วด้านล่างนี้

ขอบคุณที่มา : เพจครูสายบัว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
>>> แบบ PA2/ส แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA
>>> แบบ PA3/ส แบบสรุปผลการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA
>>> คู่มือ ว9/2564
>>> สรุปขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมในการประเมิน PA

Comments

comments

- Advertisement -