ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาพร้อมแบบฟอร์มรายงาน ไฟล์ word

0
1269

เพิ่มเพื่อน

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล ประจำปี ผู้เสนอผลงานหรือได้รับการเสนอชื่อ กรอกข้อมูล เจ้าของประวัติที่เสนอชื่อและผลงานตามแบบที่คุรุสภากำหนด และส่ง ผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกไปยังหน่วยคัดเลือก ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ดูรายเอียดเพิ่มเติม >>> คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ผู้เสนอผลงานหรือได้รับการเสนอชื่อ กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติ ที่เสนอชื่อและผลงานตามแบบที่คุรุสภากำหนด และส่ง ผลงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกไปยังหน่วยคัดเลือก ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ดูรายเอียดเพิ่มเติม >>> คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชู เกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี ผู้มีสิทธิเสนอผลงาน หรือเสนอชื่อ กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติที่เสนอชื่อ และรายงานผลงาน ตามแบบขอรับรางวัลที่กำหนด ไปยังหน่วยงานที่ตนเองสังกัด ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ดูรายเอียดเพิ่มเติม >>> คุรุสภาประกาศคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชู เกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล ประจำปี คลิกที่นี่ >>> รางวัล คุรุสภา ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ด้านล่างนี้

แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564
แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564
แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมของผู้ที่จะขอรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564
แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาตามประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อขอรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564

Comments

comments

- Advertisement -