สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ กว่า 25 หลักสูตร ((คิดชั่วโมงอบรม ว.21ได้))

0
4408

อบรม + ทำแบบทดสอบ + ประเมินความพึงพอใจ = รับเกียรติบัตรได้เลยไม่ต้องรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

เปิดให้ผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครู /บุคลากรทางการศึกษา /ประชาชนทั่วไป  (ผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรในหลักสูตรการพัฒนาฯ)

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล
  2. เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เชื่อมโยงกิจกรรมเกิดการแบ่งปันทรัพยากรสื่อการเรียนรู้  ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของหน่วยงานภาคกิจสู่สาธารณะ
  4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  ภายใต้แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
  5. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  Knowledge  Management  นำสู่แนวทางการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อทำให้ความรู้ขององค์กรสู่สาธารณะเกิดการต่อยอดของความรู้และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ครูสามารถนำเกียรติบัตรไปใช้ในการอ้างอิงเพราะรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะ (ว.21) ได้ด้วย ติดตามได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ >>> https://training.skarea2.go.th/teacher/login.html

    สำหรับขั้นตอนการเข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้

https://drive.google.com/file/d/1uXuBQ0wciDcZw6jApJDN8kE0Jj7aAos9/view?usp=sharing

ตัวอย่างหลักสูตรและเกียรติบัตรการอบรม

Comments

comments

- Advertisement -