เอกสารที่ใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ksp e-service มีอะไรบ้าง

0
12562
เอกสารที่ใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์4

เพิ่มเพื่อน

ปัจจุบันนี้ ครูอย่างเราสามารถที่จะต่อใบประกอบวิชาชีพครูได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้วยการต่อใบประกอบวิชาชีพครูแบบออนไลน์ ผ่านทางระบบ ksp e-service ในบทความที่ผ่านมาทางเว็บไซต์สถานีครูดอทคอมได้นำเสนอขั้นตอนในการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ไปแล้วซึ่งมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเลย >> https://krustation.com/ksp-e-service/ และในบทความนี้เรามาดูกันว่า เอกสารที่ใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์ ผ่านระบบ ksp e-service ว่ามีอะไรกันบ้าง แต่ขอบอกก่อนเลยว่า ใช้เอกสารน้อยมากๆ ไปดูกันเลย

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  2. รูปถ่ายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
  3. หลักฐาน กิจกรรมข้อ 2.1 ข้อ 1-12 ให้เลือกกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม

หลักฐาน กิจกรรมข้อ 2.1 ข้อ 1-12 ให้เลือกกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม และเตรียมหลักฐานตามกิจกรรมที่เราเลือก โดยเอกสารหลักฐานจะเป็นคำสั่งหรือเกียรติบัตรต่างๆ เช่น คำสั่งในการเลื่อนวิทยฐานะ เกียรติบัตรในการอบรม เกียรติบัตรในการเป็นวิทยากร เกียรติบัตรที่ได้ที่พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในกิจกรรมดังต่อไปนี้ให้เตรียมไว้อย่างน้อย 3 รายการก็เพียงพอแล้ว
1.มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2.เข้ารับการอบรมและได้รับวุฒิบัตรแสดงความชำนาญในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
3.ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานในหน้าที่
4.ได้
5.เป็นวิทยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา
6.เขียนตำรา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา
7.สร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
8.ทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
9.ได้รับรางวัลจากคุรุสภาหรือของหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
10.เข้าฟังการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบัติการ ประชุมสัมมนา หรืออื่น ๆ โดยมีการลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
11.ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
12.จัดทำผลงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา

ข้อแนะนำในการเตรียมเอกสาร ให้ถ่ายเอกสารทุกอย่าง เซนต์รับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องที่เราจะใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์

และคลิกบริเวรกรอบสีแดง ด้านขาวมือ เพื่อทำการอัพโหลดเอกสารทั้งหมดเข้าในในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ในนั้นจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่จะอัพโหลดเพื่อเป็นหลักฐาน ตัวอย่างดังภาพด้านล่าง

เตรียมเอกสารพร้อมแล้วก็ไปต่อกันเลยครับ มีขั้นตอนการต่อออนไลน์ดังนี้ >>> https://krustation.com/ksp-e-service ทางเราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนครู หากมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์สอบถามได้ที่ ด้านล่างนี้ เลยครับ ฝากติดตามเว็บไซต์สถานีครูดอทคอม และ เพจสถานีครูดอทคอมด้วยนะครับ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ
Scannable แอปพลิเคชันสแกนเอกสารฟรี ทำง่ายไม่ง้อเครื่องสแกน >>>https://krustation.com/scannable-แอปพลิเคชันสแกนเอกสาร
วิธีพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ >>> https://krustation.com/พิมพ์สำเนาใบประกอบวิชา
เอกสารที่ใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ มีอะไรบ้าง >>> https://krustation.com/เอกสารต่อใบประกอบครู
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ >>> https://krustation.com/ksp-e-service

Comments

comments

- Advertisement -