ครุสภาขอเชิญชวนยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ลดภาระการเดินทาง และลดความเสี่ยงจากโควิด-19

0
2025

ครุสภาขอเชิญชวน ยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ลดภาระการเดินทาง และลดความเสี่ยงจากโควิด-19

วิดีทัศน์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://youtu.be/rKRBLVIy9PA

ตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียน หรือต่ออายุใบอนุญาต และพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service ที่ http://selfservice.ksp.or.th โดยเลือกเมนู ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และสำเนาใบอนุญาต แล้วเลือก “ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์” แล้วเลือกไอคอนพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26080/

ติดตามข้อมูลช่าวารเพิ่มเติมได้ที่ การตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ – คุรุสภา (ksp.or.th)

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Scannable แอปพลิเคชันสแกนเอกสารฟรี ทำง่ายไม่ง้อเครื่องสแกน >>>https://krustation.com/scannable-แอปพลิเคชันสแกนเอกสาร
วิธีพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ >>> https://krustation.com/พิมพ์สำเนาใบประกอบวิชา
เอกสารที่ใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ มีอะไรบ้าง >>> https://krustation.com/เอกสารต่อใบประกอบครู
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ >>> https://krustation.com/ksp-e-service

Comments

comments

- Advertisement -