ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน

0
2596

เพิ่มเพื่อน

เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าสำหรับครู แสดงถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณ วิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม ในบทความนี้เรามี แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน มาให้เพื่อนครูดูเป็นตัวอย่างกัน ขอขอบคุณคุณครูเสกสรรค์ สิธิวัน เป็นอย่างสูง ที่แบ่งปันสิ่งดี ๆ เพื่อเพื่อนครู

ดาวน์โหลดตัวอย่าง

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน
แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณครูเสกสรรค์ สิธิวัน เป็นอย่างสูง ที่แบ่งปันสิ่งดี ๆ เพื่อเพื่อนครู

Comments

comments

- Advertisement -