วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 22, 2020

บทความล่าสุด

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้

การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้

รายงานผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนรัชดาภิเษก

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมาก (X= 4.47, S.D = 0.53)

4 วิธีการสอนง่ายๆ ให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้มากกว่าเดิม

สอนแบบได้ลงมือจริง นอกจากการเรียนทฤษฎีเนื้อหาแล้ว การลงมือจริงถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก นอกจากจะสนุกแล้วยังได้วัดผลไปในตัว

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการ PLC-KKsec25 Model ภายใต้กรอบการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ “SIAO MODEL”

ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชน แห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 “PLC-KKsec25 Model”

แผนการจัดการเรียนรู้ Co-5 Steps รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Co-5 Steps รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เส้นทางสู่ครู คศ.4 (ครูเชี่ยวชาญ) ใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดกี่ปี?

เส้นทางสู้ ครู คศ.4 นั่น ช่างยาวไกล และ ยาวนาน ยิ่งหนัก แต่ถ้าเรามีการวางแผนที่ดี ก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้

วิธีการง่ายๆ ในการปลดหนี้ก่อนเกษียณของครูให้อยู่ได้แบบสบาย ตอน 1

ในบทความนี้จะนำเสนอ "วิธีการง่ายๆ ในการปลดหนี้ก่อนวัยเกษียณของครูให้อยู่ได้แบบสบาย" โดยสามารถทำควบคู่กับงานประจำได้ ซึ่งก็คือ การปลูกไม้ยืนต้นต่างๆ ที่สามารถตัดขายได้ ได้ราคาสูง ในระยะเวลายาว เช่น 20 ปี หรือ 30 ปี เช่น พะยุง ชิงชัน ประดู่ป่า สักทอง เป็นต้น

การประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน

เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน

รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและกำหนดกรอบกิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่

ยอดนิยม

ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่านระบบ KSP e-service สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ผ่านระบบ KSP E-Service สะดวก รวดเร็ว และ ประหยัดค่าใช้จ่าย

วิธีแปลงไฟล์ PDF เป็น Word แบบสมบูรณ์ 100% สระ และ วรรณยุกต์ ภาษาไทยไม่ผิดเพี้ยน

วิธีการนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้ เนื่องจากปกติถ้าเราแปลงจากโปรแกรมที่ใช้แปลงทั่วไป หรือ ใช้เว็บไซต์แปลง จะทำให้ สระ หรือ วรรณยุกต์เพี้ยนหรือหายไป วิธีนี้จะแปลงโดยเริ่มจากให้แปลงไฟล์ PDF ให้เป็นภาพก่อน แล้ว นำไปเปิดกับ Google Doc จะทำให้ได้ไฟล์ Word ที่สมบรูณ์ ทั้ง สระ และ วรรณยุกต์ไม่ผิดเพี้ยน แก้ไขปรับแต่งนิดหน่อยก็ใช้งานได้แล้วครับ

เอกสารแฟ้มลูกประกอบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ละเอียดทุกตัวชี้วัด ไฟล์ word นำไปปรับใช้ได้เลย

เอกสารแฟ้มลูกประกอบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ละเอียดทุกตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร มากกว่า 12 หลักสูตร

แนะนำหลักสูตรสำหรับเรียนออนไลน์ ไว้ล่าเกียรติบัตรเพิ่มอีกกว่า 12 หลักสูตร เพื่อพัฒนาความรู้ไว้ประกอบตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง กันครับ