แปลงไฟล์ภาพเป็นข้อความ word ง่ายๆ ด้วย Google Docs

0
4337
แปลงไฟล์ภาพเป็นข้อความง่ายๆ ด้วย Google Docs

เพิ่มเพื่อน

การแปลงไฟล์ภาพเป็น word ง่ายๆ ด้วย Google Docs วิธีการนี้จะช่วยให้การทำงานของคุณครูงานขึ้นอย่างแน่นอน เพราะวิธีการนี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการพิมพ์เอกสารของครูลงได้เป็นอย่างมาก เช่น การเตรียมไฟล์สำหรับจัดการเรียนการสอน การเตรียมไฟล์สำหรับนำเสนอใน การทำรายงาน การทำวิจัยต่างๆ ฯ
Google Docs ได้แนบเทคโนโลยีที่ชื่อว่า OCR (โอซีอาร์) ย่อมาจาก Optical character recognition คือ การแปลงไฟล์ภาพเอกสาร ให้เป็นไฟล์ข้อความโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์งาน ทำให้คุณง่ายต่อการใช้งานเอกสารที่มาจากการสแกน ถ่ายรูป หรือ จากไฟล์ภาพใน Internet

ขั้นแปลงไฟล์ภาพเป็น word ง่ายๆ ด้วย Google Docs
1. เตรียมไฟล์ภาพโดยการ สแกน ถ่ายภาพ หรือ หาภาพจากอินเทอร์เน็ต ที่ต้องการแปลงเป็นข้อความ
2. อัพไฟล์ภาพขึ้นไปไว้ที่ Google Drive ของเรา
up-to-google-drive
3. คลิกขวาที่ไฟล์ภาพ เลือกคำสั่ง เปิดด้วย >> Google เอกสาร

( Open with >> Google Docs)
4. Google เอกสาร จะทำการแปลงภาพเป็น่ข้อความให้ทันที
google-doc
5. จะได้ข้อความที่ต้องการ ให้ทำการ Copy ข้อความที่ได้ ไปวางที่ Word ได้เลยครับ

คลิปสอนแปลงไฟล์ภาพเป็นข้อความ word ง่ายๆ ด้วย Google Docs ให้ข้ามไปดูนาทีที่ 2.00 ครับ

ขอบคุณที่มา : www.facebook.com/googleaholic

Comments

comments

- Advertisement -