ตัวอย่างการกรอกคำร้องขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู ทั้งกรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและกรณีไม่ได้ประกอบวิชาชีพ

0
38176
ตัวอย่างการกรอกคำร้องขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู
ตัวอย่างการกรอกคำร้องขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู

เพิ่มเพื่อน

ในบทความนี้ จะแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกรอกคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู ทั้งกรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและกรณีไม่ได้ประกอบวิชาชีพ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนครูไม่มากก็น้อย ฝากอ่าน ฝากแชร์ ด้วยครับ
ในปัจจุบันเราสามารถขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู ได้ 3 ช่องทางดังภาพด้านล่างนี้

ช่องทางการต่อใบประกอบวิชาชีพครู

และหาถ้าคุณครูไม่ประสงค์ที่จะทำการ ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP E-Service หรือ KSP E-School) ก็จะต้องกรอกข้อมูลการต่ออายุฯ ในแบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อยื่นด้วยตนเอง ณ คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด หรือ กรณีมีความจำเป็นยื่นเป็นเอกสารผ่านไปรษณีย์ให้จัดส่งไปที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่ มีวิธีการกรอกคำร้องขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู ทั้งกรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและกรณีไม่ได้ประกอบวิชาชีพ ด้งนี้

กรณีที่ 1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

คำต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู
คำต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู
คำต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูคำต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู
คำต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู
คำต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูกรณีที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

คำต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู
คำต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู
คำต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูคำต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู
คำต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู
คำต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู

คลิปขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ผ่าน KSP E-Service

คลิกดูขั้นตอน การยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP E-Service)บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ
วิธีพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ >>> https://krustation.com/พิมพ์สำเนาใบประกอบวิชา
เอกสารที่ใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ มีอะไรบ้าง >>> https://krustation.com/เอกสารต่อใบประกอบครู
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ >>> https://krustation.com/ksp-e-service

ขอบคุณข้อมูลจาก : คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

Comments

comments

- Advertisement -