การขอรับเงินคืนเมื่อเกษียณอายุราชการ หรือ พ้นสมาชิกสภาพ กบข.

0
492

เพิ่มเพื่อน

ในบทความนี้ ทีมงานสถานีครูดอทคอม จะนำบทความเกี่ยวกับการขอรับเงินคืนเมื่อสมาชิกพ้นสมาชิกสภาพ . ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อให้ศึกษาดังต่อไปนี้

 • การสิ้นสุดสมาชิกภาพจาก กบข.
 • : กรณีสมาชิกออกจากราชการ
 • การขอรับเงินคืน : กรณีสมาชิกเสียชีวิต
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีของสมาชิกพ้นสภาพ
 • วิธีการรับเงิน
 • ข้อควรระวังในการยื่นเรื่องขอรับเงินจาก กบข.
  6.1 การยื่นเรื่องผ่านระบบ e-pension
  6.2 การยื่นขอรับเงินทางเอกสาร
  1) สมาชิกเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน
  2) ทายาทโดยธรรมเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน
  3) ผู้จัดการมรดกเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน
 • การแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่
 • การแจ้งผลการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ
 • การติดต่องานจ่ายเงินคืนกรณีสมาชิกพ้นสภาพ

ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่ : การขอรับเงินคืนเมื่อสมาชิกพ้นสมาชิกสภาพ กบข.

Comments

comments