การขอรับเงินคืนเมื่อเกษียณอายุราชการ หรือ พ้นสมาชิกสภาพ กบข.

0
2416

เพิ่มเพื่อน

ในบทความนี้ ทีมงานสถานีครูดอทคอม จะนำบทความเกี่ยวกับการขอรับเงินคืนเมื่อสมาชิกพ้นสมาชิกสภาพ กบข. ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อให้ศึกษาดังต่อไปนี้

 • การสิ้นสุดสมาชิกภาพจาก กบข.
 • การขอรับเงินคืน : กรณีสมาชิกออกจากราชการ
 • การขอรับเงินคืน : กรณีสมาชิกเสียชีวิต
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีของสมาชิกพ้นสภาพ
 • วิธีการรับเงิน
 • ข้อควรระวังในการยื่นเรื่องขอรับเงินจาก กบข.
  6.1 การยื่นเรื่องผ่านระบบ e-pension
  6.2 การยื่นขอรับเงินทางเอกสาร
  1) สมาชิกเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน
  2) ทายาทโดยธรรมเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน
  3) ผู้จัดการมรดกเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน
 • การแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่
 • การแจ้งผลการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ
 • การติดต่องานจ่ายเงินคืนกรณีสมาชิกพ้นสภาพ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ จาก กบข.
“สมาชิก กบข.” ข้าราชการเกษียณแล้ว…ได้อะไรบ้าง >>> https://krustation.com/สมาชิก-กบข-ข้าราชการเกษ/
ข้อควรรู้เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) >>> https://krustation.com/ข้อควรรู้เกี่ยวกับ-กบข/
กบข. คืน เมื่อ เกษียณอายุราชการ หรือ ลาออก กรณีต่าง ๆ >>> https://krustation.com/สิทธิการรับเงิน-กบข-คืน/
การขอรับเงินคืนเมื่อเกษียณอายุราชการ หรือ พ้นสมาชิกสภาพ กบข. >>> https://krustation.com/การขอรับเงินคืน-กบข/
จริงหรือ? เป็นสมาชิก กบข. แล้วจะไม่มีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญ >>> https://krustation.com/บำเหน็จบำนาญ-กบข/

ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่ : การขอรับเงินคืนเมื่อสมาชิกพ้นสมาชิกสภาพ กบข.

Comments

comments

- Advertisement -