วันอังคาร, พฤศจิกายน 24, 2020

บทความล่าสุด

รวมเครื่องมือ ICT สำหรับจัดการเรียนการสอนของครูไทย 4.0

Google Form เป็นบริการในการสร้างแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบทดสอบ ออนไลน์ พร้อมเครื่องมือการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยอัตโนมัติ และแสดงผลเป็นกราฟที่สวยงาม พร้อมพื้นที่การเก็บฐานข้อมุลออนไลน์ หรือจะดาวน์โหลด เป็น Excel ก็ได้ จุดเด่น ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน หรือแบบฝึกหัดได้

ข้าราชการเกษียณแล้ว…ได้อะไรบ้าง ทั้งแบบที่เป็นสมาชิก กบข. และไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. (รู้ไว้ใช่ว่า?)

วันนี้เว็บผิดเป็นครู จะพาท่านผู้อ่านไปดูว่าข้าราชการเกษียณแล้ว...ได้อะไรบ้าง ทั้งแบบที่เป็นสมาชิก กบข. และไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ก็เป็นสิ่งที่ข้าราชการควรรู้ไว้ หรือผู้ที่สนใจที่จะประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ เรามาดูแบบแรกกันเลย

ที่พักของหน่วยงานราชการ ที่พักน่ารัก ราคาประทับใจ

จะไปเที่ยวไหนต่อไหนทั้งที ค่าใช้จ่ายต่างๆ ประดังประเดเข้ามา ไหนจะค่ากิน ค่าเที่ยว ค่าที่พัก ต่างต้องควักกระเป๋าจ่ายแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าแพงแสนแพง มีทางไหนบ้างนะที่พอจะเซฟค่าใช้จ่ายได้บ้าง เรามีคำตอบที่พอจะช่วยคุณได้บ้างนะ เรามีทางเลือกให้คุณคือ “ที่พักของหน่วยงานราชการ”

ยอดนิยม

ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่านระบบ KSP e-service สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ผ่านระบบ KSP E-Service สะดวก รวดเร็ว และ ประหยัดค่าใช้จ่าย

วิธีแปลงไฟล์ PDF เป็น Word แบบสมบูรณ์ 100% สระ และ วรรณยุกต์ ภาษาไทยไม่ผิดเพี้ยน

วิธีการนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้ เนื่องจากปกติถ้าเราแปลงจากโปรแกรมที่ใช้แปลงทั่วไป หรือ ใช้เว็บไซต์แปลง จะทำให้ สระ หรือ วรรณยุกต์เพี้ยนหรือหายไป วิธีนี้จะแปลงโดยเริ่มจากให้แปลงไฟล์ PDF ให้เป็นภาพก่อน แล้ว นำไปเปิดกับ Google Doc จะทำให้ได้ไฟล์ Word ที่สมบรูณ์ ทั้ง สระ และ วรรณยุกต์ไม่ผิดเพี้ยน แก้ไขปรับแต่งนิดหน่อยก็ใช้งานได้แล้วครับ

เอกสารแฟ้มลูกประกอบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ละเอียดทุกตัวชี้วัด ไฟล์ word นำไปปรับใช้ได้เลย

เอกสารแฟ้มลูกประกอบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ละเอียดทุกตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร https://drive.google.com/drive/folders/1GpNi4Jd1ukuFycF9_LE1wCRDgeKqyHI9?usp=sharing 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ https://drive.google.com/drive/folders/1FffcLo7xG-VyuJJAY-gU2nO_bSei7ZaA?usp=sharing 1.2.2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ https://drive.google.com/drive/folders/1sRAaSFP0buKMbl7ze6GQ_IjZyMtzwK8w?usp=sharing 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ https://drive.google.com/drive/folders/1FQAPgqcHlN6_k41uxH7XNFtXY3VYFllY?usp=sharing 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน https://drive.google.com/drive/folders/1XDpAIjRWPGeSBmhZiqNrY7IMnZUqo-7m?usp=sharing 1.3 การสร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรม ฯ https://drive.google.com/drive/folders/1BSZQpG27X9yI6xb986hH8IhvvegYR7hW?usp=sharing 1.4 การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ https://drive.google.com/drive/folders/14lACq2OFdzJr8UkXMx5K7ke3Blny-Ydw?usp=sharing 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ https://drive.google.com/drive/folders/1jSGWla_jaBURlVDt6iRd1zqxec61RjFb?usp=sharing 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน https://drive.google.com/drive/folders/1qxHzRoNwurTHY_p9uZCWH2NCnBTvC1wW?usp=sharing 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน https://drive.google.com/drive/folders/1jOx-2UAF7PQWVDgthXX2BKde2H1Ym5aE?usp=sharing 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำชั้น ประจำวิชา https://drive.google.com/drive/folders/1hG3W2r8MoCAVtIiKBakrb3eFwflXLNca?usp=sharing 3.1...

ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2563 สะดวกยิ่งขึ้น เอกสารแนบน้อยลง

สำหรับขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ปี 2563 นั้น สะดวกยิ่งขึ้น เอกสารแนบน้อยลง เอกสารที่ใช้ ประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ รูปถ่ายสุภาพหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา) หลักฐานผลการปฏิบัติงานตามมาตราฐานไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม